Toelichting

Lees “artikelen 167, § 4, en 169 van de Grondwet” in plaats van “artikel 167, §§ 4 en 7, van de Grondwet”.