Wetshistoriek

Ingevoegd bij de bijzondere wet van 5 mei 1993 (BS 8 mei 1993) en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014 (BS 31 januari 2014 (eerste editie)).

Lees meer

Toelichting

Lees “artikelen 167, § 4, en 169 van de Grondwet” in plaats van “artikel 167, §§ 4 en 7, van de Grondwet”.

Lees meer

Zie ook