Trefwoorden:instelling van openbaar nut
Annot. Art. 96
Art. 96.
De bepalingen van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, blijven van toepassing op de instellingen van openbaar nut die afhangen van de Gemeenschap of van het Gewest zolang zij niet worden gewijzigd door de betrokken Gemeenschap of het Gewest.