Annot. Art. 93
Art. 93.
De wet van 21 juli 1971 betreffende de bevoegdheid en de werking van de Cultuurraden voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap en voor de Franse Cultuurgemeenschap, met uitzondering van de artikelen 4 en 5, en de wet van 20 januari 1978 houdende organisatie van de vormen van internationale culturele samenwerking, in toepassing van artikel 127, § 1 , van de Grondwet, worden opgeheven.