Trefwoorden:gemeenschaps- en gewestregeringen, administratie
Annot. Art. 89
Art. 89.
De bezoldiging en de werkingskosten van de in artikel 87 genoemde personeelsleden en diensten worden ten laste gelegd van de begroting van de Gemeenschap of het Gewest.