Wetshistoriek

Oorspronkelijk artikel van 1980.

Lees meer

Rechtspraak en adviezen

Advies van de Raad van State (zonder datum) over een voorontwerp van ordonnantie tot instelling van een Brusselse Raad voor dierenwelzijn, Parl.St. Brussels Hoofdstedelijk Parlement 2015-2016, nr. A-274/1

Blz. 5: