Wetshistoriek

Gewijzigd bij de bijzondere wet van 10 juli 2003 (BS 22 augustus 2003) en bij de bijzondere wet van 27 maart 2006 (BS 11 april 2006 (eerste editie)).