Trefwoorden:gemeenschaps- en gewestregeringen, vertegenwoordiging
Annot. Art. 82
Art. 82.
Onverminderd artikel 48bis vertegenwoordigt de Regering de Gemeenschap of het Gewest in en buiten rechte. Zij wordt gedagvaard aan het kabinet van de voorzitter van de Regering. De in dit artikel bedoelde rechtsgedingen van de Gemeenschap of het Gewest, als eiser of als verweerder, worden gevoerd namens de Regering, ten verzoeke van het door deze aangewezen lid.
De in het geding betrokken Regering mag slechts betwisten dat zij bevoegd is voor het voorwerp van het geschil, op voorwaarde dat zij tegelijk het Parlement in haar plaats stelt.