Annot. Art. 77
Art. 77.
De Franse Gemeenschapsregering en de Waalse Regering kunnen hun onderlinge samenwerking en die van hun diensten regelen, gemeenschappelijke vergaderingen houden en gemeenschappelijke diensten organiseren.