Trefwoorden:institutionele binding Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest, Vlaams Gewest, Vlaamse Gemeenschap, Vlaamse Gemeenschap, werking regering
Annot. Art. 76
Art. 76.
Wanneer de Vlaamse Regering beraadslaagt over de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest behoren, heeft elk lid van de Vlaamse Regering dat zijn woonplaats heeft in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, slechts zitting met raadgevende stem.