Toelichting

Dit artikel is opgeheven bij het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen (BS 17 oktober 2006).

Artikel 26 van het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen luidt als volgt:

“Indien de Vlaamse Regering of één of meer leden ervan ontslag neemt of nemen, wordt onverwijld in hun vervanging voorzien. Zolang de ontslagnemende Vlaamse Regering niet is vervangen, handelt zij de lopende zaken af.”