Geraadpleegde versie
Art. 73
Indien de Regering of één of meer leden ervan ontslag neemt of nemen, wordt onverwijld in hun vervanging voorzien.
Zolang de ontslagnemende Regering niet is vervangen handelt zij de lopende zaken af.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex