Wetshistoriek

Opgeheven bij het bijzonder decreet van het Vlaams Parlement van 7 juli 2006 (BS 17 oktober 2006).

Lees meer

Toelichting

Dit artikel is opgeheven bij het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen (BS 17 oktober 2006).

Artikel 25 van het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen luidt als volgt:

“De Vlaamse Regering kan te allen tijde besluiten de vertrouwenskwestie te stellen in de vorm van een motie.

Over de motie kan slechts gestemd worden na verloop van achtenveertig uur.

Deze motie is slechts aangenomen indien de meerderheid van de leden van het Vlaams Parlement ze aanvaardt.

Wordt het vertrouwen geweigerd, dan is de Vlaamse Regering van rechtswege ontslagnemend.”


Reglement van het Vlaams Parlement, artikel 85 Zie artikel 25 van het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen.

1. De Regering kan te allen tijde de vertrouwenskwestie stellen in de vorm van een motie die door de minister-president van de Regering is ondertekend en bij de voorzitter van het Parlement wordt ingediend, hierna motie houdende vertrouwenskwestie te noemen.

2. Bij ontvankelijkheid wordt een motie houdende vertrouwenskwestie onder de volksvertegenwoordigers en de leden van de Regering verspreid.

3. Over een motie houdende vertrouwenskwestie spreekt de plenaire vergadering zich bij stemming uit na verloop van ten minste achtenveertig uur vanaf de indiening ervan.

4. Als een motie houdende vertrouwenskwestie is ingediend, worden de stemmingen over alle andere moties, met inbegrip van de moties tot besluit van een actualiteitsdebat, verdaagd tot na de stemming over de motie houdende vertrouwenskwestie.

5. Een motie houdende vertrouwenskwestie die door een meerderheid van de volksvertegenwoordigers wordt aangenomen, brengt de verwerping van alle moties over hetzelfde onderwerp als bedoeld in artikelen 88 en 89, met zich mee.

6. De verwerping van een motie houdende vertrouwenskwestie brengt van rechtswege het ontslag van de Regering met zich mee.

De Regering wordt vervangen overeenkomstig de bepalingen van artikel 19, punten 2 en 3.

Lees meer

Relevante regelgeving