Geraadpleegde versie
Art. 72. VLAAMSE GEMEENSCHAP en VLAAMS GEWEST
(opgeheven)
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex