Trefwoorden:gemeenschaps- en gewestparlementen, motie van vertrouwen, gemeenschaps- en gewestregeringen, motie van vertrouwen
Annot. Art. 72
Art. 72.
De Regering kan te allen tijde besluiten de vertrouwenskwestie te stellen in de vorm van een motie.
Over de motie kan slechts gestemd worden na verloop van achtenveertig uur.
Deze motie is slechts aangenomen indien de meerderheid van de leden van het Parlement ze aanvaardt.
Wordt het vertrouwen geweigerd, dan is de Regering van rechtswege ontslagnemend.