Trefwoorden:gemeenschaps- en gewestregeringen, samenstelling
Annot. Art. 63
Art. 63.
§ 1. De Vlaamse Regering telt ten hoogste elf leden, de voorzitter inbegrepen. Ten minste één lid heeft zijn woonplaats in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
§ 2. De Franse Gemeenschapsregering telt ten hoogste vier leden, de voorzitter inbegrepen. Ten minste één lid heeft zijn woonplaats in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
§ 3. De Waalse Gewestregering telt ten hoogste zeven leden, de voorzitter inbegrepen.
§ 4. De Parlementen kunnen, ieder voor zich, bij decreet het maximum aantal leden van hun Regering wijzigen.