Trefwoorden:decreet, decreet, bekendmaking, gemeenschaps- en gewestparlementen, bekendmaking van decreten
Annot. Art. 55
Art. 55.
Na hun afkondiging worden de decreten van het Vlaams Parlement met een Franse vertaling, de decreten van het Parlement van de Franse Gemeenschap met een Nederlandse vertaling, en de decreten van het Waals Parlement met een Nederlandse en een Duitse vertaling bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.