Wetshistoriek

Ingevoegd bij het bijzonder decreet van het Vlaams Parlement van 15 juli 1997 (BS 29 augustus 1997), en opgeheven bij het bijzonder decreet van het Vlaams Parlement van 7 juli 2006 (BS 17 oktober 2006).

Lees meer