Trefwoorden:Waals Gewest, Waals Gewest, taalregeling parlement, wetgevingsprocedure (gemeenschappen en gewesten), taalregeling
Annot. Art. 53
Art. 53.
In het Waals Parlement worden de ontwerpen en voorstellen van decreet, evenals de amendementen, ingediend en in stemming gebracht in het Frans. Wanneer zij wordt gevraagd, is er een vertaling van rechtswege in het Duits.
Nochtans kunnen voorstellen van decreet en amendementen worden ingediend in het Duits door de leden van het Parlement die hun woonplaats hebben in een gemeente van het Duits taalgebied vastgesteld bij artikel 5 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
Deze voorstellen en amendementen worden door de zorg van het bureau vertaald.
De in het tweede lid bedoelde leden van het Parlement mogen zich in het Duits uitdrukken. Van hun verklaringen wordt een simultaanvertaling gegeven; deze wordt opgenomen in de verslagen van de besprekingen.
Het Parlement bepaalt in zijn reglement de maatregelen die het dienstig oordeelt om de uitvoering van deze bepalingen te waarborgen.