Trefwoorden:gemeenschaps- en gewestparlementen, stemming, institutionele binding Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest
Annot. Art. 50
Art. 50.
De leden van het Vlaams Parlement bedoeld in artikel 24, § 1, eerste lid, 2°, nemen in het Vlaams Parlement niet deel aan de stemmingen over de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest behoren.
De leden van het Waals Parlement die de eed uitsluitend of in de eerste plaats in het Duits hebben afgelegd, nemen in het Waals Parlement niet deel aan de stemmingen over de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap behoren.