Trefwoorden:gemeenschaps- en gewestparlementen, vertegenwoordiging
Annot. Art. 48bis
Art. 48bis.
Het Parlement vertegenwoordigt de Gemeenschap of het Gewest in en buiten rechte indien het Parlement bevoegd is voor het voorwerp van het geschil of van de handeling.
De Gemeenschap of het Gewest wordt gedagvaard aan de griffie van het Parlement. De in dit artikel bedoelde rechtsgedingen van de Gemeenschap of het Gewest, als eiser of als verweerder, worden gevoerd namens het Parlement, ten verzoeke van de voorzitter of, indien de zitting gesloten is, de griffier. Het in het geding betrokken Parlement mag slechts betwisten dat het bevoegd is voor het voorwerp van het geschil, op voorwaarde dat het tegelijk de regering in zijn plaats stelt.
Het orgaan bevoegd om namens het Parlement buiten rechte op te treden wordt aangewezen door het reglement van het Parlement.