Trefwoorden:gemeenschaps- en gewestparlementen, werking
Annot. Art. 47
Art. 47.
Elk Parlement benoemt buiten zijn leden, op voordracht van het bureau, een griffier.
De griffier woont de vergaderingen van het Parlement en van het bureau bij en stelt de notulen ervan op.
Hij oefent, namens het bureau, gezag uit over alle diensten en over het personeel van het Parlement.