Trefwoorden:gemeenschaps- en gewestparlementen, reglement, gemeenschaps- en gewestparlementen, werking
Annot. Art. 44
Art. 44.
Elk Parlement stelt zijn reglement vast, waarin hij inzonderheid bepaalt dat het bureau van het Parlement alsmede de commissies samengesteld worden volgens het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging van zijn politieke fracties.