Trefwoorden:gemeenschaps- en gewestparlementen, taalregeling, wetgevingsprocedure (gemeenschappen en gewesten), taalregeling
Annot. Art. 43
Art. 43.
De ontwerpen en voorstellen van decreet alsook de amendementen worden ingediend en in stemming gebracht in de taal van het Parlement.
Elk Parlement bepaalt in zijn reglement de maatregelen die hij dienstig oordeelt om de uitvoering van deze bepaling te waarborgen.