Trefwoorden:wetgevingsprocedure (gemeenschappen en gewesten), artikelsgewijze stemming, wetgevingsprocedure (gemeenschappen en gewesten), tweede lezing
Annot. Art. 38
Art. 38.
Een ontwerp of voorstel van decreet kan door een Parlement eerst worden aangenomen nadat daarover artikelsgewijs gestemd is.
Ieder lid van de Regering kan een tweede lezing vragen.
Ieder lid van het Parlement kan een tweede lezing vragen op de door het reglement bepaalde wijze, indien een amendement op de tekst is aangenomen.