Trefwoorden:gemeenschaps- en gewestparlementen, parlementaire controle
Annot. Art. 37
Art. 37.
De Gemeenschaps- en Gewestministers zijn in het Parlement alleen dan stemgerechtigd, indien zij er lid van zijn.
Zij hebben zitting in het Parlement en het woord moet hun worden verleend wanneer zij het vragen.
Het Parlement kan de aanwezigheid van de leden van de Regering vorderen.