Trefwoorden:gemeenschaps- en gewestparlementen, stemming
Annot. Art. 36
Art. 36.
Behoudens eenparige instemming vastgesteld door de voorzitter, geeft het Parlement zijn wil te kennen bij stemming overeenkomstig de door zijn reglement bepaalde modaliteiten. Over elk decreet in zijn geheel wordt de beslissing genomen bij hoofdelijke stemming.
Verkiezingen en voordrachten van kandidaten geschieden bij geheime stemming.