Trefwoorden:gemeenschaps- en gewestparlementen, openbaarheid vergaderingen
Annot. Art. 34
Art. 34.
De vergaderingen van de Parlementen zijn openbaar.
Elk Parlement vergadert evenwel met gesloten deuren op verzoek van zijn voorzitter of van vijf leden.
Het Parlement beslist daarna bij volstrekte meerderheid of de vergadering in het openbaar zal worden hervat ter behandeling van hetzelfde onderwerp.