Trefwoorden:gemeenschaps- en gewestparlementen, zitting
Annot. Art. 32
Art. 32.
§ 1. Het Vlaams Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschap komen van rechtswege bijeen ieder jaar op de derde dinsdag van oktober.
Het Waals Parlement komt van rechtswege bijeen ieder jaar de derde woensdag van oktober.
Zij kunnen voordien worden bijeengeroepen door hun Regering. Zij moeten ieder jaar ten minste veertig dagen in zitting blijven.
Het Waals Parlement komt na iedere vernieuwing van rechtswege bijeen op de derde dinsdag na de dag waarop de vernieuwing heeft plaatsgevonden. Het Vlaams Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschap komen na iedere vernieuwing van rechtswege bijeen op de vierde dinsdag na de dag waarop de vernieuwing heeft plaatsgevonden.
§ 2. De Regering kan het Parlement in buitengewone zitting bijeenroepen.
§ 3. De zitting wordt door de Regering gesloten.