Trefwoorden:eed, gemeenschaps- en gewestparlementen, eedaflegging
Annot. Art. 31bis
Art. 31bis.
Alvorens in functie te treden leggen de leden van de het Vlaams Parlement de volgende eed af : " Ik zweer de Grondwet na te leven".
Alvorens in functie te treden leggen de leden van het Parlement van de Franse Gemeenschap en van het Waals Parlement de volgende eed af : "Je jure d'observer la Constitution".
De leden van het Waals Parlement die hun woonplaats hebben in een gemeente van het Duits taalgebied bedoeld in artikel 5 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, kunnen, alvorens in functie te treden, de volgende eed afleggen : "Ich schwöre, die Verfassung zu befolgen".