Trefwoorden:verkiezingen, verkiezingen, gemeenschaps- en gewestparlementen
Annot. Art. 30bis
Art. 30bis.
Bijkomstige maatregelen of detailkwesties met het oog op de organisatie van de verkiezing van het Vlaams Parlement en het Waals Parlement, worden bepaald door de gewone wet.