Trefwoorden:gemeenschaps- en gewestparlementen, aanwijzing van de gekozenen, verkiezingen, verkiezingen, aanwijzing van de gekozenen, verkiezingen, gemeenschaps- en gewestparlementen
Art. 29undecies.
Annot. Art. 29undecies
De verrichtingen vermeld in de artikelen 29octies tot 29decies worden gedaan door het hoofdbureau van de kieskring in het geval bedoeld in punt I en door het provinciaal centraal bureau in het geval bedoeld in punt II.