Trefwoorden:gemeenschaps- en gewestparlementen, zetelverdeling, verkiezingen, verkiezingen, gemeenschaps- en gewestparlementen, verkiezingen, zetelverdeling
Annot. Art. 29quater
Art. 29quater.
Wanneer een zetel met evenveel recht aan verscheidene lijsten toekomt, wordt hij toegekend aan de lijst met het hoogste stemcijfer en, bij gelijkheid van de stemcijfers, aan de lijst waarop de kandidaat voorkomt die onder de kandidaten wier verkiezing in het geding is, de meeste stemmen heeft verkregen of, subsidiair, die de oudste in jaren is.