Trefwoorden:gemeenschaps- en gewestparlementen, zetelverdeling
Annot. Art. 29ter
Art. 29ter.
Tot de zetelverdeling worden enkel toegelaten, de lijsten die minstens 5 % van het algemeen totaal van de geldig uitgebrachte stemmen behaald hebben in de kieskring waar zij voor stemming aan de kiezers voorgedragen werden.
Het hoofdbureau van de kieskring deelt het stemcijfer van iedere lijst toegelaten voor de zetelverdeling, achtereenvolgens door 1, 2, 3, 4, 5 enz. en rangschikt de quotiënten in de volgorde van hun belangrijkheid, totdat er voor alle lijsten samen zoveel quotiënten worden bereikt als er leden te kiezen zijn. Het laatste quotiënt dient als kiesdeler.
De verdeling over de lijsten toegelaten voor de zetelverdeling, geschiedt zo dat aan iedere lijst een aantal zetels wordt toegekend, gelijk aan het aantal keren dat haar stemcijfer de kiesdeler bevat, behoudens toepassing van artikel 29quater.
Indien een lijst meer zetels verkrijgt dan ze kandidaat-titularissen en -opvolgers telt, worden de niet-toegekende zetels gevoegd bij die welke aan de andere lijsten toegelaten tot de verdeling, toekomen; de verdeling over deze lijsten geschiedt door voortzetting van de in het eerste lid omschreven bewerking, zodat voor ieder nieuw quotiënt een zetel wordt toegekend aan de lijst waartoe het behoort.