Trefwoorden:verkiezingen, verkiezingen, gemeenschaps- en gewestparlementen, verkiezingen, zetelverdeling
Annot. Art. 29bis
Art. 29bis.
Het stemcijfer van iedere lijst wordt bepaald door de optelling van het getal der stembiljetten waarop op geldige wijze voor die lijst gestemd is.
Alleenstaande kandidaturen voor de effectieve mandaten worden geacht ieder een afzonderlijke lijst te vormen.