Trefwoorden:verkiezingen, verkiezingen, evenredige vertegenwoordiging, verkiezingen, gemeenschaps- en gewestparlementen, verkiezingen, zetelverdeling
Annot. Art. 29
Art. 29.
§ 1. De verkiezingen voor het Vlaams Parlement en het Waals Parlement geschieden volgens het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging.
§ 2. Is er evenwel slechts een lid van het Vlaams Parlement of het Waals Parlement te verkiezen, dan wordt de kandidaat die de meeste stemmen heeft verkregen, gekozen verklaard.
Bij gelijk stemmenaantal is de oudste in jaren gekozen.