Trefwoorden:lijstverbinding, verkiezingen, verkiezingen, gemeenschaps- en gewestparlementen
Annot. Art. 28quater
Art. 28quater.
Bij de verkiezingen voor de gehele vernieuwing van het Vlaams Parlement en het Waals Parlement kunnen de kandidaten van een lijst, met instemming van de personen die hen voorgedragen hebben, verklaren dat zij, met het oog op de zetelverdeling, zich verbinden met de bij name aan te wijzen kandidaten van lijsten die in andere kieskringen van dezelfde provincie zijn voorgedragen.