Trefwoorden:stembiljet, verkiezingen, verkiezingen, gemeenschaps- en gewestparlementen
Annot. Art. 28ter
Art. 28ter.
Tenzij de wet een wijze van stemming door middel van geautomatiseerde systemen invoert, maakt het hoofdbureau van de kieskring onmiddellijk na het afsluiten van de kandidatenlijst het stembiljet op overeenkomstig het model en de voorschriften bepaald bij de wet.