Trefwoorden:verkiezingen, verkiezingen, gemeenschaps- en gewestparlementen
Annot. Art. 27
Art. 27.
In geval van een vacature waarin niet kan worden voorzien door het aanstellen van een opvolger, vergadert het kiescollege binnen veertig dagen na het ontstaan van de vacature. De datum van de verkiezing wordt, al naar het geval, bepaald door een besluit van de Vlaamse Regering of van de Waalse Regering.
Indien echter een vacature ontstaat binnen drie maanden vóór de vernieuwing van het Parlement, mag het kiescollege niet worden opgeroepen dan bij beslissing van het Parlement. Dit geldt eveneens wanneer de vacature veroorzaakt is, hetzij door het ontslag van een titularis en door de afstand van de opvolgers, hetzij door het ontslag van een titularis of door de afstand van de opvolgers. In die onderscheiden gevallen heeft de eventuele vergadering van het kiescollege plaats binnen veertig dagen na de beslissing.