Trefwoorden:verkiezingen, verkiezingen, gemeenschaps- en gewestparlementen
Annot. Art. 26ter
Art. 26ter.
De leden van het Vlaams Parlement, bedoeld in artikel 24, § 1, eerste lid, 1°, en de leden van het Waals Parlement, bedoeld in artikel 24, § 2, worden rechtstreeks gekozen door kiescolleges die, voor elke kieskring, samengesteld zijn uit alle kiezers van de gemeenten die deel uitmaken van het grondgebied van de betrokken kieskring.