Geraadpleegde versie
Art. 26bis.
De stemming is verplicht en geheim. Ze heeft plaats in de gemeente.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex