Trefwoorden:algemeen enkelvoudig stemrecht, kiesrecht, politieke rechten, stemrecht, verkiezingen, ... (toon meer)
Annot. Art. 25
Art. 25.
§ 1. De leden van het Vlaams Parlement bedoeld in artikel 24, § 1, eerste lid, 1°, worden rechtstreeks gekozen door de Belgen die de volle leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, in de bevolkingsregisters van een gemeente van het grondgebied van het Vlaamse Gewest zijn ingeschreven en niet verkeren in een der gevallen van uitsluiting of schorsing bedoeld in de artikelen 6 tot 9bis van het Kieswetboek.
De leden van het Waals Parlement worden rechtstreeks gekozen door de Belgen die de volle leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, in de bevolkingsregisters van een gemeente van het grondgebied van het Waalse Gewest zijn ingeschreven en niet verkeren in een der gevallen van uitsluiting of schorsing bedoeld in de artikelen 6 tot 9bis van het Kieswetboek.
De kiesgerechtigdheidsvoorwaarden bedoeld in de vorenstaande leden betreffende de nationaliteit en de inschrijving in de bevolkingsregisters moeten vervuld zijn op de dag van het opstellen van de kiezerslijst; de andere voorwaarden moeten vervuld zijn op de dag van de verkiezing.
§ 2. Ieder kiezer heeft recht op slechts één stem.