Trefwoorden:faciliteiten, Grondwettelijk Hof, Raad van State, randgemeenten, standstill, Belgisch institutioneel kader
Annot. Art. 16ter
Art. 16ter.
Tot de schorsing van een norm of een handeling kan worden besloten door het Grondwettelijk Hof of de Raad van State indien ernstige middelen de vernietiging van de norm of de handeling rechtvaardigen op grond van artikel 16bis.