Wetshistoriek

Opnieuw opgenomen bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 (BS 20 juli 1993 (tweede editie)).

Lees meer

Rechtspraak en adviezen

Advies van de Raad van State, zonder datum, over een voorontwerp van ordonnantie ‘houdende organisatie van de stedelijke herwaardering’, Parl.St. Brussels Hoofdstedelijk Parlement 2015-2016, nr. A-363/1

Blz. 158: