Trefwoorden:Brussel-Hoofdstad, toerisme
Annot. Art. 6sexies
Art. 6sexies.
De gemeenschapsbevoegdheden omvatten de bevoegdheid om de toeristische infrastructuur te financieren op het grondgebied van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.