Trefwoorden:promotie Brussel
Annot. Art. 4bis
Art. 4bis.
De bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap omvatten de bevoegdheid om Brussel te promoten op nationaal en internationaal niveau.