Trefwoorden:alternerend leren, artistieke vorming, beroepsomscholing, bescherming van de taal, bibliotheken, ... (toon meer)
Annot. Art. 4
Art. 4.
De culturele aangelegenheden bedoeld in artikel 127, § 1, 1° , van de Grondwet zijn :
Annot. Art. 4, 1°
1° De bescherming en de luister van de taal;
Annot. Art. 4, 2°
2° De aanmoediging van de vorming van navorsers;
Annot. Art. 4, 3°
3° De schone kunsten;
Annot. Art. 4, 4°
4° Het cultureel patrimonium, de musea en de andere wetenschappelijk-culturele instellingen met uitzondering van de monumenten en landschappen;
Annot. Art. 4, 5°
5° De bibliotheken, discotheken en soortgelijke diensten;
Annot. Art. 4, 6°
6° de inhoudelijke en technische aspecten van de audiovisuele en de auditieve mediadiensten met uitzondering van het uitzenden van mededelingen van de federale regering;
Annot. Art. 4, 6°bis
6°bis De hulp aan de geschreven pers;
Annot. Art. 4, 7°
7° Het jeugdbeleid;
Annot. Art. 4, 8°
8° De permanente opvoeding en de culturele animatie;
Annot. Art. 4, 9°
9° De lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven;
Annot. Art. 4, 10°
10° De vrijetijdsbesteding;
Annot. Art. 4, 11°
11° De voorschoolse vorming in de peutertuinen;
Annot. Art. 4, 12°
12° De post- en parascolaire vorming;
Annot. Art. 4, 13°
13° De artistieke vorming;
Annot. Art. 4, 14°
14° De intellectuele, morele en sociale vorming;
Annot. Art. 4, 15°
15° De sociale promotie;
Annot. Art. 4, 16°
16° De beroepsomscholing en -bijscholing, met uitzondering van de regeling van de tegemoetkoming in de uitgaven inherent aan de selectie, de beroepsopleiding en de nieuwe installatie van het personeel door een werkgever in dienst genomen met het oog op de oprichting van een onderneming, de uitbreiding of de overschakeling van zijn onderneming;
Annot. Art. 4, 17°
17° de stelsels van alternerend leren, waarin een praktijkopleiding op de werkvloer op alternerende wijze wordt aangevuld met een opleiding in een onderwijs- of opleidingsinstelling.