Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen    

Bekendmaking
15 augustus 1980
Bekrachtiging
8 augustus 1980
Inwerkingtreding
1 oktober 1980
Versie
23 maart 2021