Wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap    

Versie als gevolg van de wijzigingen aangebracht bij de wetten van 14 oktober 2018: Geraadpleegde versie