Wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap    

TaalWettekst
Er zijn momenteel geen andere versies beschikbaar